Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no

Høgskolelektor Per Tore Granrusten, Dronning Maud Minnes høgskole blir styremedlem i NOKUT

Høgskolelektor Per Tore Granrusten, Dronning Maud Minnes høgskole er oppnevnt som styremedlem etter forslag fra NPH. Hans funksjonstid er frem til 31.12.2012.

Lagt ut: 2008-12-19 13:56:58
Tilbake

Tilbake til normalvisning
webmaster@mf.no