Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Budsjettkuttene fra 2006 reverseres i forslaget til revidert nasjonalbudsjett 2008

Regjeringen har etterkommet ønsket om å starte reverseringen av budsjettkuttene fra 2006. Gaveforsterkningsordningen får en ny nedre grense på 3 mill. kroner (tidl. 5 mill. kroner)

St.meld.nr.59 om tilleggsbevilgningnene De konkrete tilleggsbevilgninger til universiteter og høyskoler

Lagt ut: 2008-05-15 13:20:33
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no