Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Ennå ikke noe rimelig nivå på statlige tilskudd til private høyskoler

Regjeringens forslag til statsbudsjett er ingen satsning på høyere utdanning og forskning, snarere en videreføring.

Innspill statsbudsjettet

Lagt ut: 2007-10-24 09:31:22
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no