Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Stortingsmelding om kvalitetsreformen

Departementet har startet arbeidet med en stortingsmelding om kvalitetsreformen i høyere utdanning.

NPH har levert et notat om sin forståelse av viktige sider ved kvalitetsreformen.

Lagt ut: 2007-05-21 10:32:12
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no