Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no

Revidert nasjonalbudsjett 2007

Regjeringen har i det reviderte nasjonalbudsjett foreslått å styrke forskningsfinansieringen med 0,6 mill til private høyskoler og vitenskapelige høyskoler

Les mer på s.36 ff.

Lagt ut: 2007-05-15 11:13:03
Tilbake

Tilbake til normalvisning
webmaster@mf.no