Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no

NPHs høringsuttalelse om Ryssdalutvalgets innstilling

NPH har levert høringsuttalelse om Ryssdalutvalgets innstilling. Høringsuttalelsen gir i hovedsak sin støtte til flertallets forslag.

Lagt ut: 2004-02-02 10:42:35
Tilbake

Tilbake til normalvisning
webmaster@mf.no