Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Hele universitets- og høgskolesektoren behandles på likeverdig basis i Statsbudsjettet 2007

Regjeringens fremlegg til statsbudsjett viser at private og statlige høyere utdannings-institusjoner behandles stadig mer likeverdig og likt. Problemet for private høyskoler er at regjeringen vil kutte i bevilgningene til høyere utdanning og forskning i 2007. Dernest er det et problem at bevilgingsnivået som forelå da finansieringssystemet ble innført var lavt for de private høyskolene. Slik opprettholdes betydelige forskjeller i finansieringsnivå mellom statlige og private institusjoner. Kutt i basiskomponenten gjør finansieringssystemet stadig mer incentivbasert for de private høyskolene. Årets budsjettforslag viser at med en svekket rapportering av studie- og publikasjonspoeng vil en høyskole - sammen med årets kutt i basiskomponenten, få betydelige budsjettkutt.

Kunnskapsdepartementets budsjett Kunnskapsdepartementets "blå bok"

Lagt ut: 2006-10-06 10:50:45
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no