Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no

God informasjon om GATS og høyere utdanning

Den kanadiske utdanningsforskeren Dr. Jane Knight har levert en informativ guide om de implikasjonene som handelsavtaler under GATS vil ha for høyere utdanning. Guiden er utgitt av Commonwealth of Learning og UNESCO

Lagt ut: 2006-10-04 12:38:22
Tilbake

Tilbake til normalvisning
webmaster@mf.no