Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Karakterbruk i UH-sektoren

En arbeidsgruppe, nedsatt av UHR 11. januar 2006, har levert sin rapport basert på arbeidet til karakterpanelene: "Karakterbruk i UH-sektoren". Gruppen har vært ledet av seniorrådgiver Asbjørn Bjørnset, Universitetet i Bergen. Rapporten vil bli behandlet i UHRs styre i løpet av høsten.

Dokumentene kan lastes ned via lenkene nedenfor: Karakterrapporten Totaloversikt

Lagt ut: 2006-06-16 14:20:00
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no