Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no

Regjeringen vil rette opp noen av årets kutt

Regjeringen forelår å styrke helse- og omsorgs- og lærerutdanningene med 4 millioner kroner

Statstilskuddet til sykepleieutdanningene ved Lovisenberg diakonale høyskole, Høyskolen Diakonova og Betanien diakonale høgskole foreslås økt med 3,5 mill kroner. Dermed er årets kutt til disse høyskolene fjernet. Regjeringen foreslår å bevilge 400.000 kroner til lærerutdanningene ved NLA og 100.000 til Dronning Maud Minne Høgskole. Fortsatt sliter private høyskoler med et samlet kutt på 9,3 mill kroner i 2006.

Lagt ut: 2006-05-12 11:29:59
Tilbake

Tilbake til normalvisning
webmaster@mf.no