Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Høyskolen Kristiania har inngått intensjonsavtale med Anthon B Nilsen Utdanning

Høyskolen Kristiania har inngått intensjonsavtale om overtakelse av høyskolen Westerdals - Oslo ACT.

I en pressemelding skriver adm.dir. Solfrid Lind (HK): Fredag 9. desember signerte styret i Høyskolen Kristiania en intensjonsavtale om å kjøpe høyskolen Westerdals Oslo ACT. Bakgrunnen for intensjonsavtalen er et ønske om å styrke fagmiljøet og gi studentene et enda bedre studietilbud.Eierne av Westerdals Oslo ACT, Anthon B Nilsen Utdanning AS, ønsker at Høyskolen Kristiania overtar ansvaret for studentene, fagmiljø, eiendeler og forpliktelser. Gjennom dette ønsker begge partene å utvise et samfunnsansvar til beste for studentene og ansatte, samt svare på myndighetenes ambisjon om færre og sterkere utdanningsinstitusjoner. Høyskolen Kristianias hovedintensjon er å utvikle en sterkere og mer robust høyskole, med høyere kvalitet i utdanningene gjennom et større fagmiljø. Høyskolen vil ta ansvar for de krav som er rettet mot Westerdals Oslo ACT basert på historiske forhold. Høyskolen Kristiania er en stiftelse som over 100 år har drevet undervisning og forskning. Vi er trygge på at vi som eiere vil skape de beste forutsetninger for Westerdals Oslo ACT fremover, hvor vi skal fortsette å videreutvikle høyskolen slik at studenter skal få gode utdanningstilbud og relevante jobber.

Lagt ut: 2016-12-14 11:12:48
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no