Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Statsbudsjettet 2017 - endringene gir grunner til bekymring i private høyskoler

Endringene i finansieringssystemet i 2017 har med unntak av Handelshøyskolen BI, Bergen Arkitekthøgskole og Lovisenberg diakonale høgskole, skapt grunn til bekymring i mange av de øvrige private høyskolene. Med en prosentvis svak basisbevilgning stiller private høyskoler i utgangspunktet med handicap når kriteriene for insentivdelen endres.

Statsbudsjettet understreker behovet for en grundig gjennomgang av de statlige tilskudd til private høyskoler. Det fremstår også som et paradoks at departementets nye tilsynsenhet skal finansieres over bevilgningen til private høyskoler. Fra før av er private høyskoler pålagt å ha statsautorisert revisjon. Statsbudsjettinformasjoner finnes her Og den såkalte "blå bok" finnes her

Lagt ut: 2016-10-07 09:23:59
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no