Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Departementet vil regulere ordningen med at private høyskoleeiere kan ta utbytte fra egenbetaling

Etter en lang og omfattende saksbehandling foreligger nå Departementets forslag til regulering av private høyskoleeieres forvaltning av statlige tilskudd og egenbetaling.

Forslaget innebærer at høyskoleeiere som mottar statlige tilskudd over statsbudsjettet fortsatt ikke skal kunne ta utbytte fra driften, men høyskoleeiere som finansieres ved egenbetaling fra studenter, f.eks. via lån i Lånekassen, skal fortsatt kunne ta slikt utbytte. Les forslaget her

Lagt ut: 2016-05-13 07:46:22
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no