Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

NPH mener det er behov for en gjennomgang av statlige tilskudd til private høyskoler

Med støtte i en enstemmig merknad fra Stortingets kirke- og utdanningskomite, har NPH fremmet ønske om at det i løpet av 2016-2017 foretas en gjennomgang av de statlige tilskudd til private høyskoler.

Forslaget er nærmere beskrevet i et innlegg som ble offentliggjort i Dagens Næringsliv den 13. april 2016.
Les Dag Morten Dalen og Ingunn Mosers innlegg - faksimile fra Dagens Næringsliv
(Tekst-versjon av innlegget)

Lagt ut: 2016-04-21 08:28:16
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no