Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no

Budsjettøkningen til basisfinansiering ble flatt fordelt

KD har fordelt de økte bevilgningene til uh-sektoren. Det økte basisbevilgning ble flatt fordelt blant de private høyskoler som mottar statige tilskudd.

Se KDs budsjettvedtak her

Lagt ut: 2014-12-19 12:26:10
Tilbake

Tilbake til normalvisning
webmaster@mf.no