Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Produktiviteten i norsk høyere utdanning har økt, men effektiviteten synes å være den samme

Den offentlige produktivitetskommisjonen ledet av Jørn Rattsø presenterte noen foreløpige resultater av sine analyser på et seminar i Oslo den 16. desember 2014.

Kommisjonen mener det har vært en produktivitetsøkning i de siste ti årene (27%), men det har ikke vært en tilsvarende effektivitetsøkning da mulighetsområdet har økt sammen med større statlige bevilgninger til sektoren. På seminaret nevnte Rattsø viktigheten av at riktige insentiver velges når finansieringssystemet nå skal revideres. Han uttrykte bekymring for gjennomstrømningen i høyere utdanning og for økt administrativ byråkratisering i sektoren. Men han mente at selv om vi utdanner mange studenter i høyere utdanning i Norge, skjer det ingen overproduksjon. Når det gjelder institusjonsstørrelse mente han at undervisningsinsentive institusjoner kan bli for store, mens forskningsinsentive institusjoner ser aldri ut til å kunne bli for store i Norge. Rattsø uttrykte også bekymring for at enkelte private høyskoler er for små. Kommisjonen mener å ha kunnet påpeke svak produktivitet i enkelte små private høyskoler. Les mer om kommisjonens arbeid her og her

Lagt ut: 2014-12-18 09:23:56
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no