Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Strukturendring også blant NPHs medlemmer

Den 1. juli 2014 ble Westerdals Høyskole AS og NISS Høyskole AS fusjonert inn i Norges Informasjonsteknologiske Høyskole AS (NITH) Samtidig skiftet NITH navn til Westerdals Høyskole - Oslo School of Arts Communication and Technology AS (Westerdals Oslo ACT)

Etter fusjonen organiseres høyskolen i fem avdelinger: Avdeling for kommunikasjon Avdeling for kunstfag Avdeling for teknologi Avdeling for Film, TV og Spill Avdeling for ledelse Etter fusjonen har høyskolen ca.1750 studenter og 150 ansatte. Den tilbyr 2 høyskolekandidatstudier, 21 bachelorgrader og 2 mastergradsstudier. Inntil videre vil høyskolen ha 3 campuser i Oslo, Vaterland, Galleriet og Vulkan. Høyskolen ledes av rektor Bjørn Hanssen og prorektor Tom Kvisle. NPH vil avholde høstens nettverkskonferanse den 13. oktober 2014 på Westerdal - Oslo ACT.

Lagt ut: 2014-09-04 12:36:35
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no