Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no

Evalueringsrapport om kvoteordningen foreligger

KD har fått oversendt en evaluering av den såkalte kvoteordningen fra konsulentfirmaet DAMVAD

Se evalueringen her

Lagt ut: 2014-05-02 15:15:12
Tilbake

Tilbake til normalvisning
webmaster@mf.no