Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no

EU etablerer ny universitetsranking

Fra EU-kommisjonen foreligger melding om at EU nå vil etablere en ny og utvidet rangering av verdens 500 beste universiteter. U-multirank er et av EUs viktigste tiltak for å modernisere europeisk høyere utdanning. All institusjonell planlegging vil heretter måtte ta hensyn til de dimensjoner og de målingsindikatorer som U-multirank presenterer. Det nye rankingsystemet vil bli et tema på NPHs årskonferanse som vil bli holdt på Høgskolen Diakonova, Oslo tirsdag den 5. mars 2013.

Rankingen vil få navnet U-multirank. Entreprisen er idag tildelt et tysk/ hollandsk konsortium som er identisk med det kompetansemiljøet som har utviklet transparenssystemet U-map.
Se EU-kommisjonens pressemelding her

Lagt ut: 2012-12-17 14:43:56
Tilbake

Tilbake til normalvisning
webmaster@mf.no