Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

KD har etablert Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Les om kvalifikasjonsrammeverket her

Lagt ut: 2011-12-19 09:17:12
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no