Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no

Få endringer i statsbudsjettet for 2011

Stortingskomiteen har få endringer i Departementets forslag til statsbudsjett for 2011. Det har ikke lyktes for NPH å få til en enstemmig merknad om å vurdere et rimelig nivå på tilskudd til private høyskoler. Men en samlet opposisjon har denne gang levert en interessant merknad som kan være en begynnelse på et fornyet budsjettarbeid.

Les innstillingen her

Lagt ut: 2010-12-03 09:36:59
Tilbake

Tilbake til normalvisning
webmaster@mf.no