Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no

Innholdesrik nettverkskonferanse med NPHs 10 årsjubileum

Statsråd Tora Aasland kom i spissen for omkring 100 deltakere og gjester til NPHs nettverkskonferanse på Diakonhjemmet Høgskole mandag den 11. oktober. Under lunsjen ble det markert at det er 10 år siden NPH ble formelt etablert.

I tillegg til lunsjen der det vanket hyggelige hilsner fra statsråden, Petter Aaslestad (NOKUT), Ola Stave (UHR)og Bjørn Stensaker (NIFUStep), ble det gjennomført en gruppesamtale. I samtalen som berørte en rekke utdanningspolitiske temaer, deltok foruten statsråden, daglig leder Kristin Clemet (Civita), Jan Grund (HiAk) og Anne Karine Nymoen. Samtalen ble ledet av NPHs leder Vidar L.Haanes. Ved konferansens begynnelse orienterte avdelingsdirektør Hedda Huseby, KD om forslaget til neste års budsjett. I løpet av dagen var det kunstneriske innslag fra fiolinisten Madelene Berg, Barratt Due Musikkinstitutt, Ulrika Løfgren, Kristian Hærnes, Tora Altin og Lotte Smedberg Myhre, Den norske Balletthøgskole.

Lagt ut: 2010-10-12 09:00:22
Tilbake

Tilbake til normalvisning
webmaster@mf.no