Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Stortinget mener Norge trenger et mer mangfoldig høyere utdanningssystem

Stortingets kirke- og undervisningskomite har levert sin innstilling til stortingsmeldingen om utdanningslinja (St.meld. nr.44) En samlet komite mener det norske kompetansesystemet bør utvikle seg i ulike retninger, slik at mangfoldet i utdanningstilbudene kan økes. Opposisjonen fremholder spesielt private høyskolers bidrag i arbeidet for å oppnå en slik målsetting. Stortingskomiteen vektlegger betydningen av at høyere utdanning har høy relevans for studenters fremtidige arbeidsliv. Det bør utvikles samarbeid mellom studiestedene og arbeids- og samfunnslivet hva gjelder innhold, praksisperioder og de kvalifikasjonene studier gir. Men komiteen synes å overlate den interne organisering av slikt samarbeid til institusjonene selv å bestemme.

Les innstillingen her

Lagt ut: 2010-03-19 12:26:53
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no