Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Høstens nettverkskonferanse

NPHs nettverkskonferanse avholdes på Menighetssøsterhjemmets høgskole fredag den 15. oktober kl.10-16

Programposter: - Statsbudsjettet 2005 - Ot.prp.nr.79 (2003-2004) - NPH-medlemmenes dialogmøter med UFD - NOKUT og de private høyskolene Påmelding til Christin Lykkås tel 22 98 63 00 e-post: christin.lykkas@oslomsh.no innen onsdag den 13. oktober

Lagt ut: 2004-09-14 07:33:17
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no