Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no

NPHs høringsuttalelse om utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning

NPH har levert høringsuttalelse til departementets utkast til forskrift om NOKUTs virksomhet

Uttalelsen kan leses her

Lagt ut: 2009-12-14 08:45:41
Tilbake

Tilbake til normalvisning
webmaster@mf.no