Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Stortingsmelding om kompetansebehov som høyere utdanning bør dekke

Regjeringen har helt på slutten av stortingsperioden levert St.meld.nr. 44, kalt Utdanningslinja. Meldingen presenterer flere av de grepene som en gjenvalgt regjering ønsker gjennomført i neste stortingsperiode

Les meldingen her Blant de viktigste grepene kan nevnes at Regjeringen vil - redusere frafallet i all utdanning - at alle universiteter og høyskoler skal etablere en strategi for samarbeid med arbeidslivet. Det skal innføres såkalte avtakerpaneler i samarbeid med institusjonene, og etableres ordninger for frivillig praksis i løpet av studietiden - vurdere insentiver i finansieringssystemet for forpliktende samarbeid med arbeidslivet - sidestille videreutdanning og grunnutdanning i finansieringssystemet - utvikle en studentundersøkelse for høyere utdanning og gi bedre informasjon om utdanningene til studenter og søkere.

Lagt ut: 2009-06-15 16:15:26
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no