Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

NPH støtter studentenes krav om en kunnskapsmilliard til høyere utdanning

Studentorganisasjonene i Norge har tatt initiativ til å skape en radikalt forsterket investeringslyst i høyere utdanning hos Regjeringen Stoltenberg.Les om studentenes initiativ her

En kunnskapsmilliard I forbindelse med Regjeringens budsjettkonferanse i helgen (8. – 10. mars 2009) har 8 organisasjoner fremmet felles krav om å satse på utdanning i budsjettet for 2010. - Vi krever en kunnskapsmilliard for å styrke norsk høyere utdanning og forskning. Det er helt avgjørende for Norge som Kunnskapsnasjon at regjeringen tør å satse offensivt, sier organisasjonene. Vedlagt ligger kravet til Regjeringen: Krav til Regjeringen: En kunnskapsmilliard For at Norge skal kunne oppnå målet om å utvikle seg til en kunnskapsnasjon, er høyere utdanning et avgjørende satsingsområde. Økt satsning på høyere utdanning og forskning kan gi oss ny kunnskap, forståelse og teknologi til å møte utfordringene vi står ovenfor, og slik være bedre forberedt på fremtiden. En satsning på forskning og høyere utdanning vil også være viktig for å utvikle nye næringsveier, noe som vil være spesielt viktig med tanke på at oljen en dag tar slutt. Dessverre har ikke forsknings- og utdanningsinstitusjonene tilstrekkelig handlingsrom til en slik satsning. Hovedproblemet er at de mangler frie midler gjennom basisbevilgninger slik at institusjonene kan opprettholde det tilbudet og den kvaliteten de ønsker. Finanskrisen legger ytterligere press på utdanningsinstitusjonene. I et hardere arbeidsmarked vil flere søke seg til høyere utdanning, og institusjonene må gjøres i stand til å møte denne økningen. En satsning på høyere utdanning og forskning gjennom en milliard i økte basisbevilgninger er derfor et Krav fra følgende organisasjoner for statsbudsjettet 2010. Disse organisasjonen har til nå stilt seg bak kravet: * Studentenes Landsforbund, Øistein Svelle * Norsk Studentunion, Ingvild Reymert * Universitets- og høgskolerådet, Jarle Aarbakke * Forskerforbundet, Bjarne Hodne * HSH, Vibeke Madsen * Akademikerne, Knut Aarbakke * YS, Tore Eugen Kvalheim * Nettverk for private høgskoler, Vidar Haanes

Lagt ut: 2009-03-06 15:54:55
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no