Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Nytt styre for BIBSYS

Departementet har oppnevnt nytt styre for BIBSYS. Biblioteksdirektør Dagmar Langeggen, BI er oppnevnt som 2. varamedlem til styret. De øvrige styremedlemmer er: Sverre Spildo, ass. universitetsdirektør, Universitetet i Bergen - leder Bente R. Andreassen, bibliotekdirektør, Universitetsbiblioteket i Oslo - nestleder Marit Vestlie, direktør for formidling, Nasjonalbiblioteket Else Norheim, hovedbibliotekar, Høgskolen i Østfold Lasse Lønnum, universitetsdirektør, Universitetet i Tromsø Petter Kongshaug, direktør, UNINETT - 1. vara, og altså Dagmar Langeggen, bibliotekdirektør, Handelshøyskolen BI - 2. vara

Lagt ut: 2007-09-10 08:39:16
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no