Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Formidlingskomponent innføres tidligst 2009

Departementet gir nå uttrykk for at arbeidet med etablering av en formidlingskomponent i finansieringssystemet ikke vil få noen følger for rapporteringen i 2006. Forslagene vil først bli sendt på en offisiell høring. Dette tilsier at en fomidlingskomponent vil kunne innføres i finansieringssystemet tidligst med rapporteringen fra virksomheten i 2007 og med budsjettet for 2009.

Lagt ut: 2006-08-25 13:26:22
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no