Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Forslagene til indikatorer for formidlingskomponenten i finansieringssystemet presentert

I 2005 ble det etablert nasjonale indikatorer for måling av forskningsinnsats. Nå foreligger forslag til indikatorer for måling av forskningsformidling. Les mer Samtidig foreligger kravspesifikasjon for teknisk system for måling av forskningsformidling Les mer

Lagt ut: 2006-07-11 08:18:05
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no