Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Interpellasjon om private høyskoler i Stortinget

Stortinget debatterte den 29. mai private høyskolers plass i det nasjonale utdanningssystemet. Debatten kom på grunnlag av interpellasjon fra Ola T. Lånke (KrF). Den viser en utvikling i retning av stadig større likeverdighet mellom statlige og private utdanningsinstitusjoner, men det gjenstår å finne et forutsigbart og rimelig nivå på tilskudd til private høyskoler. Stortingsdebatten 29.mai

Lagt ut: 2006-05-31 09:01:37
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no