Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no

Kaldere politisk klima for private høyskoler

Stortinget har behandlet regjeringens budsjettforslag og flertallet fra Ap SV og Sp har kuttet ytterligere i tilskuddet til private høyskoler.

Tilskuddet til NLA-lh kuttes 2 mill og tilskuddet til NKS-skolene kuttes 2 millioner. Rogaland Høgskole slipper imidlertid regjeringens kutt (1,3 mill). Samlet kutt til private høyskoler i 2006 blir 17,3 mill. kroner. Et positivt trekk som på sikt kan bidra til å motvirke de tilfeldigheter som har preget årets budsjettkutt er at en samlet Stortingskomite ber om en samlet gjennomgang av statlige tilskudd til private høyskoler. Hva vil være rimelig nivå på statlige tilskudd for at disse ikke-kommersielle høyskolene skal kunne utføre sitt viktige samfunnsoppdrag?

Lagt ut: 2005-12-08 11:21:22
Tilbake

Tilbake til normalvisning
webmaster@mf.no