Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

VID vitenskapelig høgskole er det nye navnet

VID vitenskapelig høgskole er det nye navnet på fusjonen mellom Diakonhjemmet Høgskole i Oslo/ Sandnes, Misjonshøgskolen i Stavanger, Haraldsplass diakonale høgskole og Betanien Høgskole i Bergen. Navnet ble presentert på et arrangement i Oslo i dag. Navnet står for Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal. I sin hilsning til den nye vitenskapelige høyskolen uttrykte statssekretær Bjørn Haugstad departementets tilfredshet med fusjonen. Han mente at private høyskoler også på denne måten kan ha en positiv påvirkning på statlige institusjoner. For øvrig, mente han, gjør samspillet mellom våre statlige og private institusjoner begge parter bedre. Haugstad overleverte 9 mill kroner av det som er bevilget for å stimulere fusjonsprosessene i sektoren til VIDs fungerende rektor Ingunn Moser. Ny styreleder for VID blir avdelingsdirektør i Kirkerådet Paul Erik Wirgeness. VID vil få 3400 studenter og 300 ansatte og vil bl.a. forestå en av landets største sykepleierutdanninger.

Lagt ut: 2015-09-09 12:18:11
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no