Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Høgskolen Diakonova blir institusjonsakkrediert høyskole

KD har meddelt at med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 1-2 annet ledd får Stiftelsen Diakonova med virkning fra 12. september 2014 status som høyskole. Akkreditering som høyskole innebærer at institusjonen får utvidede faglige fullmakter, med rett til selv å bestemme hvilke studier institusjonen tilbyr på lavere grads nivå, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-3 annet ledd. NPH gratulerer.

Lagt ut: 2014-09-18 15:39:02
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no