Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

NPH avholder årsmøte og årskonferanse 4. og 5. mars 2013

NPHs årsmøte vil bli holdt på Høgskolen Diakonova i Oslo mandag den 4. mars 2013. Årsmøtet vil foruten ordinære årsmøtesaker behandle medlemskapssøknader fra Westerdahl Høgskole AS, Atlantis medisinske høgskole, NOROFF University College AS og søknad om assosiert medlemskap fra Norsk Gestaltinstitutt AS.

NPHs årskonferanse vil bli avholdt samme sted tirsdag den 5. mars 2013. Årets konferanse vil fokusere på strategisk institusjonsledelse i lys av innarbeidet kvalitetsarbeid og målstyring i møte med nye indikatorer i EUs etablerte "flerdimensjonale rangeringssystem" for høyere utdanningsinstitusjoner (U-multirank).

Lagt ut: 2013-01-18 10:49:27
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no