Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

NLA-bibliotekar Bente Solheim deltar i programkomiteen for BIBSYSs brukermøte 2013

Som representant for private høyskoler er NLA-bibliotekar Bente Solheim oppnevnt til programkomiteen for BIBSYSs brukermøte 2013. Møtet blir arrangert i Trondheim 12. og 13. mars 2013.

Lagt ut: 2012-06-01 08:36:36
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no