Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Statsbudsjettet 2012: NPH ønsker økte tilskudd til infrastruktur i private høyskoler

I sitt innspill til årets statsbudsjett ber NPH stortingskomiteen om å oppfylle en tidligere enstemmig merknad og be Departementet vurdere hva som vil være et rimelig nivå på statlige tilskudd til private høyskoler. NPH mener finansieringssystemet for norsk høyere utdanning ikke godt nok ivaretar private høyskolers økte utgifter til bygg og nødvendig vedlikehold. Les hele innspillet her.

Lagt ut: 2011-10-26 13:26:13
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no