Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Høring i KUF-komiteen om Ot.prp. nr.79

NPH/AU var representert ved Jan Grund og Bjarne Kvam på KUF-komiteens høring. NPH leverte et innspill til komiteen.

Lagt ut: 2004-12-08 08:24:24
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no