Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

NPHs årsmøte valgte nytt arbeidsutvalg

NPHs årsmøte ble avholdt på Handelshøyskolen BI tirsdag den 1. mars. Årsmøtet gjenvalgte rektor Vidar L.Haanes, MF som leder og valgte prorektor Dag Morten Dahlen,BI, rektor Ingunn Moser, Diakonhjemmet Høgskole, rektor Jørn-Henning Theis, Haraldplass diakonale høgskole som AU-medlemmer. Rektor Lars Dahle, Mediehøgskolen Gimlekollen og student Eirik Uthus, NSO fortsetter som AU-medlemmer. Som varamedlemmer ble rektor Marianne Skjulhaug, BAS og direktør Aleksander Nikolic valgt.

Lagt ut: 2011-03-03 13:00:57
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no