Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Nytt varamedlem til NOKUTs styre

Førsteamanuensis Oddvar Førland, Haraldsplass diakonale høgskole, er oppnevnt som nytt varamedlem til NOKUTs styre etter Bård Mæland. Mæland er Misjonshogskolerektor fra 1. mars 2010.

Lagt ut: 2010-02-25 15:55:45
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no