Logo   NPH, att. MF
Pb. 5144 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: 22590558, Fax: 22590501
e-post: Arne.J.Eriksen@mf.no


Om NPH
Medlemmer
Arrangementer
NPHs AU
Sekretariat
Lenker
Abonner på NPH-nyheter (RSS)

Rektor Ann Kristin Norum, Den norske Balletthøyskole oppnevnt som nestleder i styret for SIU

Departementet har oppnevnt medlem av NPH/AU, rektor Ann Kristin Norum til nestleder i styret for Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU). Direktør Ole Eriksen; Misjonshøgskolen er oppnevnt som varamedlem

Lagt ut: 2004-04-20 10:41:19
Tilbake

Skrivervennlig versjon
webmaster@mf.no